Programari depuneri acte studii - an I (licenta si masterat)

In conformitate cu Regulamentul privind activitatea didactica la studiile universitare de licenta si Regulamentul privind activitatea didactica la studiile universitare de masterat, studentii inmatriculati in anul I (an universitar 2020-2021) sunt obligati sa depuna la dosarul personal urmatoarele acte de studii, dupa caz:

  • studentii de la licenta: foaia matricola si diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) - in original pentru studentii de la buget, iar pentru studentii de la taxa in original sau copii legalizate sau certificate „conform cu originalul” (exceptie fac studentii olimpici: a se vedea art. 32 din Regulament);
  • studentii de la masterat: diploma de licenta (sau echivalenta acesteia), suplimentul la diploma si diploma de bacalaureat - in original pentru studentii de la buget, iar pentru studentii de la taxa in original sau copii legalizate sau certificate „conform cu originalul”.

Studentii vor depune actele la secretariatul facultatii (cladirea „Virgil Madgearu”, Calea Dorobanti), impreuna cu 2 fotografii tip buletin, numai la data la care sunt programati, astfel: