Pregatirea si sustinerea lucrarii de disertatie in sesiunea iunie 2017

Studentii din anul 2 sau din promotiile anterioare, din cadrul programelor de masterat ale Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, ce doresc sa sustina lucrarea de disertatie in sesiune iunie 2016, trebuie sa se inscrie pentru a sustine acest examen.

Înscrierile se fac dupa urmatorul calendar:

 • pana pe 30 noiembrie 2016, depunerea cererilor pentru alegerea temei de disertatie (cererea este accesibila prin link-ul anterior) care va fi sustinuta în anul universitar 2016-2017 si stabilirea conducatorului stiintific;
 • iunie 2017, depunerea cererilor de inscriere si a lucrarilor de disertatie(format printat si 1 CD) la departamentul din care face parte conducatorul stiintific, în vederea acordarii calificativului si a completarii declaratiei de originalitate (verificare antiplagiat)

Studentii din an suplimentar care nu au sustinut lucrarea de disertatie in sesiunile anterioare trebuie sa redepuna cererea daca doresc sustinerea disertatiei in sesiunea iunie 2017.

Calendarul este stabilit prin

Faza 1: termen limita 30 noiembrie 2016

Formulare necesare:

Cererile se depun de luni pâna vineri, in intervalul 9-14 la secretariatul departamentelor:

 • sala 2314 pentru Informatica si Cibernetica Economica (si in intervalul 17:00 - 19:00 in timpul saptamanii)
 • sala 2606 pentru Statistica

Faza 2: 29 mai - 4 iunie 2017 

Important ! In aceasta perioada studentii trebuie sa incarce pe platforma Web lucrarea de disertatie (continutul, capitolul de anexe si cel aferent bibliografiei se incarca in documente MS Word sau PDF separate). Neincarcarea lucrarii conduce la respingerea cererii de inscriere.

Observatie: Conform Regulamentului ASE, cererile ce nu primesc avizul coordonatorului stiintific, in faza de verificare, nu vor fi aprobate.

Pentru intocmirea lucrarilor de disertatie pot fi avute in vedere recomandarile din ghidul ASE.

Informa?ii suplimentare cu privire la posibilitatea verificarii antiplagiat a propriilor lucrari de catre studen?i.

Faza 3: 5 - 7 iunie 2017

Coordonatorii lucrarilor de disertatie vor verifica antiplagiat lucrarile incarcate electronic si vor acorda calificativul Admis/Respins pentru sustinerea acestora.

Faza 4: 12 - 14 iunie 2017

Studentii ale caror cereri au fost Admise vor depune la secretariatele departamentelor lucrarile de disertatie printate din platforma Web a studentilor, versiunea validata de conducatorul stiintific (cu cod de identificare a verificarii antiplagiat)

 • sala 2314 pentru Informatica si Cibernetica Economica (luni - marti in intervalul 7:30 - 19:00 si miercuri in intervalul 7:30 - 16:00)
 • sala 2606 pentru Statistica (între orele 8.00 -15.00 de luni pâna miercuri)

Documentele ce trebuie aduse:

 1. Cerere tip pentru înscrierea la examenul  de disertatie (formularul de înscriere accesibil prin link-ul anterior); Cererea se depune fara avizul coordonatorului, verificarea tezei facandu-se ulterior depunerii cererii.
 2. Copie xerox dupa CI;
 3. Doua fotografii tip buletin (cu numele si prenumele trecut pe verso pe fiecare poza în parte);
 4. Chitanta cu taxa pentru sustinerea examenului de disertatie, doar pentru absolventii din promotiile anterioare care nu au sustinut disertatia la momentul respectiv;
 5. Un exemplar al lucrarii de disertatie printat de pe platforma Web a studentilor;
 6. Un CD continând lucrarea, aplicatia si prezentarea. CD-ul se pune intr-o coperta de hartie si se lipeste pe coperta interioara a tezei.

Faza 5: 20 - 25 iunie 2017

Sustinerea examenului de disertatie, conform programarii pe comisii. 

Examenul de disertatie din perioada 20 - 25 iunie 2017 va avea loc dupa urmatorul program.

Studentii din cadrul programelor de masterat care au depus teza si cererea de sustinere se vor prezenta la comisia programului de masterat absolvit din care face parte (ca membru permanent sau cooptat) conducatorul stiintific:

Pentru orice problema, studentii sunt rugati sa contacteze pe email secretarul comisiei.