Pregatirea si sustinerea lucrarii de licenta in sesiunea iulie 2017

Sustinerea examenului de licenta

Programul sustinerii examenului de licenta pe comisii:

Studentii vor sustine lucrarea de licenta in cadrul comisiei din care face parte coordonatorul stiintific. Daca acesta face parte din mai multe comisii, studentii sunt rugati sa il contacteze pentru a stabili in cadrul carei comisii are loc sustinerea. Pentru orice problema, studentii sunt rugati sa contacteze secretarul comisiei.

Componenta comisiilor este disponibila la adresa http://mefc.ase.ro/comisii

Tematica si bibliografia de concurs - proba teoretica

În cadrul examenului de licenta, sesiune iulie 2017, partea teoretica va fi evaluata prin intrebari adresate studen?ilor în timpul prezentarii. Cunostintele evaluate sunt descrise în TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de licenta. Documentul contine tematica si bibliografia de concurs pentru programele:

 • Informatica Econnomica
 • Informatica Economica cu predare în limba engleza (cu bibliografie în limba engleza)
 • Cibernetica Economica
 • Statistica Economica

Repartizare studenti pe profesori coordonatori

* liste actualizate pe 14 martie 2017 

Studentii care au fost repartizati din oficiu sunt rugati sa contacteze profesorul coordonator. Studentii care se gasesc in una din urmatoarele situatii sunt rugati sa contacteze profesorul coordonator si secretariatul departamentelor in vederea verificarii/corectarii cererii de inscriere:

 • nu se regasesc in listele anterioare
 • sunt alocati pe lista de la o alta specializare decat cea in care este inmatriculat
 • titlul lucrarii nu este corect sau lipseste

Datele de contact ale profesorilor coordonatori sunt disponibile in pagina destinata profesorilor CSIE.

Program consultatii profesor coordonatori in vederea realizarii lucrarii de licenta

 • Programele de Informatica si Cibernetica Economica
 • Programul de Statistica si Previziune Economica

Anul 3 si an suplimentar

Studentii din anul 3 din cadrul programelor de licenta ale Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica ce doresc sa sustina lucrarea de licenta in sesiune iulie 2017, trebuie sa se inscrie pentru a sustine acest examen, chiar daca au depus o cerere si in anii anteriori.

Studentii din an suplimentar care nu au sustinut lucrarea de licenta in sesiunile anterioare trebuie sa redepuna cererea daca doresc sustinerea licentei in sesiunea iulie 2017.

Inscrierile se fac dupa urmatorul calendar:

 • pana pe 31 octombrie 2016, depunerea cererilor pentru alegerea temei de licenta (cererea este accesibila prin link-ul anterior) care va fi sustinuta în anul universitar 2016-2017 si stabilirea conducatorului stiintific;
 • iunie 2017, depunerea lucrarilor de licenta (format printat si 1 CD) la departamentul din care face parte conducatorul stiintific, în vederea acordarii calificativului si a completarii declaratiei de originalitate (verificare antiplagiat)

Informatii suplimentare

Faza 1: termen limita: 31 octombrie 2016

Formulare necesare:

Cererile se depun de luni pâna vineri, in intervalul 9-14 la secretariatul departamentelor:

 • sala 2314 pentru Informatica si Cibernetica Economica
 • sala 2606 pentru Statistica

Faza 2:  26 iunie - 2 iulie 2017 

Incarcarea pe pagina Web a formei finale a lucrarii de licenta, in vederea verifcarii antiplagiat si a avizarii de catre coordonatorul stiintific.

Important ! In aceasta perioada studentii trebuie sa incarce pe platforma Web lucrarea de licenta (continutul, capitolul de anexe si cel aferent bibliografiei se incarca in documente MS Word sau PDF separate). Neincarcarea lucrarii conduce la respingerea cererii de inscriere.

Observatie: Conform Regulamentului ASE, cererile ce nu primesc avizul coordonatorului stiintific, in faza de verificare, nu vor fi aprobate.

Informa?ii suplimentare cu privire la posibilitatea verificarii antiplagiat a propriilor lucrari de catre studen?i.

Faza 3: 3 - 5 iulie 2017 

Verificarea antiplagiat a lucrarilor de licenta si acordarea calificativului Admis/Respins, de catre coordonatorii stiintifici, pentru lucrarile de licenta depuse.

Faza 4: 10 - 12 iulie 2017 

Studentii ale caror lucrari au fost Admise vor depune la secretariatele departamentelor documentele necesare inscrierii pentru sustinerea examenului de licenta.

Inscrierile se fac in perioada 10 -12 iulie 2017 la secretariatul departamentelor:

 • sala 2314 pentru Informatica si Cibernetica Economica luni(10.07.2017) - marti(11.07.2017) de la orale 8:00-19:00 si miercuri de la orele 8:00-12:00
 • sala 2606 pentru Statistica (între orele 8.00 -15.00 de marti pâna miercuri)

Pentru inscriere, studentii se vor prezenta cu:

 1. Cerere tip pentru înscrierea la examenul  de licenta (formularul de înscriere accesibil prin link-ul anterior); Cererea se depune fara avizul coordonatorului, acesta fiind obtinut pe platforma Web.
 2. Copie xerox dupa CI;
 3. Doua fotografii tip buletin (cu numele si prenumele trecut pe verso pe fiecare poza în parte);
 4. Chitanta cu taxa pentru sustinerea examenului de licenta - DOAR pentru absolventii din promotiile anterioare care nu au sustinut licenta la momentul respectiv.
 5. Lucrarea de licenta, printata din platforma Web, versiunea validata in perioada 4-6 iulie 2016
 6. Un CD continând lucrarea, aplicatia si prezentarea. CD-ul se pune intr-o coperta de hartie si se lipeste pe coperta interioara a tezei.

Faza 5: 18 - 21 iulie 2017

Sustinerea examenului de licenta pe comisii. Componenta si programul comisiilor de licenta sunt disponibile in aceasta pagina (sectiunea Sustinere examen licenta)

Programul sustinerii examenului de licenta pe comisii:

Studentii vor sustine lucrarea de licenta in cadrul comisiei din care face parte coordonatorul stiintific. Daca acesta face parte din mai multe comisii, studentii sunt rugati sa il contacteze pentru a stabili in cadrul carei comisii are loc sustinerea. Pentru orice problema, studentii sunt rugati sa contacteze secretarul comisiei.

Componenta comisiilor este disponibila la adresa http://mefc.ase.ro/comisii

Anul 2

Studentii din anul 2 care sunt in faza de contactare a unui viitor coordonator stiintific al lucrarii de licenta pot consulta lista temelor orientative propuse de catre profesori:

 • Teme orientative pentru programele de Informatica si Cibernetica Economica
 • Teme orientative pentru programul de Statistica Economica

*informatiile vor fi actualizate in perioada noiembri - decembrie 2014